JAA:

Tulevaisuuden Sairaala 2014

Tulevaisuuden sairaala on tehtävä

Potilaan valinnanvapaus laajenee vuonna 2014, uusi päivystysasetus tulee voimaan v. 2015, sote-integraatio kolkuttaa jo ovelle... Erikoissairaanhoidon tilannetta leimaa yhä vahvasti sana muutos. Uudistuksia on tulossa isolla rytinällä - miten niihin voi ja tulisi varautua?

Tule mukaan rakentamaan tulevaisuuden sairaalaa! Tässä tapahtumassa kohtaavat huippuasiantuntijat ja sairaalatoiminnan kehittämisestä kiinnostuneet terveydenhuollon ammattilaiset. Seminaari järjestetään jo 8. kertaa. Vuosittain mukana on ollut yli 200 osallistujaa.

TEEMAT 2014:

 • Näin julkisesta terveydenhuollosta saadaan tehokkaampaa!  
 • CASE NKS: Nämä ovat innovatiivisten hankintojen avaintekijät
 • SOTE-lainsäädännön kehitys - missä mennään keväällä 2014?
 • Valinnanvapaus & potilas!     
 • Tulevaisuuden sairaalan eurot: kustannus- ja vaikuttavuusajattelun jännitteet!

ASIANTUNTIJOINA MM:

 • KEYNOTE! Anne Berner, Uusi Lastensairaala 2017 -hankkeen yhdistyksen ja säätiön puheenjohtaja & hallituksen puheenjohtaja, Vallila Interior
 • Aki Lindén, toimitusjohtaja, HUS-kuntayhtymä
 • Gunnar Goblirsch, Head of Unit, Stockholm County Council Procurement, Medical Equipment & New Karolinska Solna, Procurement ICT
 • Juha Kinnunen, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja
 • Hannu Leskinen, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja
 • Jouko Isolauri, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja
 • Risto Miettunen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja  
 • Göran Honga, Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja
Kerro kollegalle
Tapahtuman esite
Mediayhteistyössä:
Tapahtuman tiedot

Aika ja paikka:

12.-13.3.2014

Finlandia-talo

Mannerheimintie 13

00100 Helsinki


Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan:

puh. 020 442 4140

ilmoittautumiset@professio.fi

 

Lisätietoja tapahtumasta:

Susanna Kuusisto

projektipäällikkö

puh. 040 342 4592

etunimi.sukunimi@professio.fi

Tapahtuman järjestäjä

OHJELMA 1. PÄIVÄ  ●  Keskiviikko, 12.3.2014

Tapahtuman puheenjohtajana toimii toimittaja Arto Nyberg  

 

8.30 Ilmoittautuminen & aamukahvi

 

9.00 Tapahtuman avaus ja puheenjohtajan johdatus päivään

 


9.10 Minne menet Sote-uudistus?

 • Sote-lainsäädännön kehitys – missä mennään keväällä 2014?
 • Miten uudistukset heijastuvat sairaaloihin?
 • Sote-uudistus ja sen käytännön merkitys toimintamalleihin
 • Kuinka uudistukseen voi valmistautua tässä hetkessä? Mihin kohdentaa resurssit?
  Aki Lindén, toimitusjohtaja, HUS-kuntayhtymä


 


9.50 KEYNOTE: Voisiko julkinen terveydenhuolto olla tehokkaampaa kuin se on tällä hetkellä?

 • Mitä syntyy julkisen ja yksityisen sektorin osaamisen yhdistelmästä?
 • Miten voisimme purkaa esteitä, jotka estävät julkista sektoria olemasta tulevaisuudesta entistä tehokkaampi ja nopeampi?
 • Mitä uudenlainen tapa toimia ja luoda uusia malleja vaatii onnistuakseen?
 • CASE: Maailman paras lastensairaala 2017
  Anne Berner, hallituksen puheenjohtaja, Vallila Interior, yhdistyksen ja säätiön puheenjohtaja, Uusi Lastensairaala 2017 –hanke
  Anne Berner on luotsannut kovalla työllä perheyritys Vallila Interiorin menestyväksi täyden palvelun sisustuskonseptien toteuttajaksi. Berner on saanut laajalti tunnustusta, hän on Business Woman of the Year 2006 ja Vuoden Liikemies 2009.

 

10.35 Kahvi

 


11.00 Tulevaisuuden sairaala osana talouden muuttuvassa viitekehyksessä

 • Terveydenhuollon julkisen sektorin vaihtoehtoiset toteutus- ja rahoitusmenetelmät
 • Kustannus- ja vaikuttavuusajattelun jännitteet terveydenhuollossa
  Juha Kinnunen, sairaanhoitopiirin johtaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

 


11.40 Sairaalasuunnittelu - Arkkitehtuuria ja mitä muuta?

 • Mitä kohta edessä?
 • Uudenlainen/uusi sairaala, miksi?
 • Ja miten se tehdään?
  Heikki S. Laherma, toimitusjohtaja, Sweco Architects

 

12.10 Lounas

Tulevaisuuden Sairaalan
innovatiiviset ratkaisut

Voit vapaasti liikkua ohjelmalinjojen välillä &
valita Sinulle mielenkiintoisimmat puheenvuorot

13.10 Muuttuva toiminta ja uudistuvat tilat - käyttäjälähtöisyys suunnittelussa
Case: KYS uusi sairaala 2015

 • Mitkä ovat olleet toiminnan ja tilojen suunnittelua ohjaavat tekijät?
 • Hoitoprosessien sujuvuuden ja tuottavuuden varmistaminen
 • Millaisen teknologian avulla palvelu- ja hoitoprosesseja nopeutetaan?
 • Henkilöstön mukanaolo suunnittelussa
  Juhani Kouri, projektipäällikkö, Kuopion yliopistollinen sairaala

13.10 Uuden ajan kuntoutus- ja kotiutussairaala
Case: Espoon kaupungin kuntoutus- ja kotiutussairaala

 • Mitkä ovat olleet suunnittelun lähtökohdat?
 • Miten kahden sairaalan läheisyyttä hyödynnetään?
 • Uuden sairaalakonseptin luominen ja uudenlaisen ICT:n hyödyntäminen
 • Innovatiivinen tietotekniikka, joka palvelee sekä potilaita että henkilökuntaa
 • Uudet palveluntuottamisen menetelmät ja teknologiat
  Juha Metso, perusturvajohtaja, Espoon kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi

13.50 Tulevaisuuden SOTE-ala – Enemmän palvelua pienemmin raha- ja henkilöstöpanoksin!

 • Vastaus tehokkuustarpeisiin – näkökulma asiaan
 • Henkilöstöresurssien liikkuvuudella palvelun kohdistamista tarpeen mukaan
 • Sijaishenkilöstön tehokas hyödyntäminen
 • Työvuorosuunnittelun keskittämisen ja automatisoinnin avulla säästöjä ja vapautuneita resursseja
  Mari Rautiainen, henkilöstöjohtaja, Helsingin Diakonissalaitos

13.50 Melun ja äänien hallinta terveydenhoitoalan rakennuksissa

 • Melun vaikutukset ihmisille: henkilökunnan työterveys, potilaiden turvallisuus ja toipuminen, vaikutukset erityisryhmille (mm. kuulovammaiset, meluherkät ihmiset)
 • Akustiikan ja meluntorjunnan vaikutukset tilojen toiminnallisuuteen sekä tilojen suunnittelussa ja rakentamisessa huomioitavat asiat.
 • Miten herkkien tutkimuslaitteiden ja tutkimustilojen melu- ja tärinäongelmat voidaan välttää? 
 • Esimerkkikohteita
  Jukka Ahonen, TkT, Akukon

14.20 Kahvi


14.45 Tulevaisuuden ICT:n mahdollisuudet prosessiohjatussa sairaalassa

 • Tulevaisuus asiakas- ja potilastietojärjestelmähanke Apotin- näkökulmasta
 • ICT- ratkaisujen mahdollisuudet sairaalaympäristössä 2024
 • Big Data ja perinteinen analytiikka – olemassa olevien tietovarantojen hyödyntäminen
  Jari Renko, tekninen kehittämisjohtaja, APOTTI-hanke

 


15.30 PANEELI: Päivystys massoittaa sairaaloita – miten päivystystoiminta järjestetään tulevaisuuden sairaalassa?

 • Päivystysasetuksen mukainen toiminta jatkossa
 • Kestävät ja kustannustehokkaat päivystysmallit
 • Miten päivystys järjestetään omaksi toiminnakseen?
 • Miten 24/7 päivystys järjestetään kattamaan koko Suomi? 
 • Miten muut palvelut tukevat päivystysverkostoa?
 • Terveyskeskuspäivystyksiä kaadetaan – miten sairaala venyy suurempaan rooliinsa päivystyksen järjestäjänä?
 • Työnjakoa peliin yksityisen sektorin kanssa?

  Paneelin puheenjohtaja: Raija Malmström, palvelutuotannon hankejohtaja, HUS, Sairaanhoito, tutkimusjohto ja kehittämistoiminta
  Panelistit: Timo Keistinen
  , lääkintöneuvos, STM
  Päivi Lucenius, toimitusjohtaja, Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos, VSSHP
  Eva Salomaa, johtajaylilääkäri, Lapin sairaanhoitopiiri

16.30 – 16.40 Puheenjohtajan yhteenveto ja ensimmäisen tapahtumapäivän päätös

16.40 – 18.00 Drinks & Discussion iltatilaisuus

 

OHJELMA 2. PÄIVÄ  ●  Torstai, 13.3.2014

8.30 Ilmoittautuminen & aamukahvi

9.00 Tapahtuman avaus ja puheenjohtajan johdatus päivään

 

9.10 Kilpailu potilaista konkretisoituu – tuottaako meidän sairaala terveyshyötyä?

 • Valinnanvapauden laajeneminen ja kilpailu potilaista
 • Tuottavuus, tuloksellisuus, laatu ja vaikuttavuus sairaalassa
 • Hoidon laatua kuvaavat tiedot: tulisiko sairaalakohtaiset hoitotulokset julkistaa verkossa?
 • Tietojen vertailukelpoisuus ja yhteiset vaikuttavuuden mittarit – miten laatumittarit saadaan yhtenäisiksi?
 • Mitä voimme oppia naapuriltamme Ruotsilta?
 • Terveyshyöty ja eurot - palvelujen laadulla kilpaileminen
  Unto Häkkinen, tutkimusprofessori, THL, Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö CHESS


9.50 Asiakkaan asema palveluprosessissa ja arvon tuotannossa

 • Julkisten palvelujen ja palvelulogiikan muutoksen merkitys ostamiseen ja myyntiin – arvo asiakkaalle ratkaisee
 • Tarve- ja arvolähtöinen palvelutarjonta ja tulevaisuuden asiakkaan rooli palveluprosessissa
 • Tekijälähtöisistä hoitopoluista potilaalle arvoa tuottaviin – asiakkaan kokeman arvon ymmärtäminen
 • Mitkä ovat arvomyynnissä onnistumisen vaatimukset?
  Paul Viio, KTT, arvomyynnin ja asiakkuushallinnan asiantuntija, myynnin tutkimuksen johtaja, Hanken - Svenska handelhögskolan
  KTT Paul Viio, johtava arvopohjaisen palvelumyynnin ja asiakkuuksien hallinnan asiantuntija. Sen lisäksi, että hän työskentelee tutkijana, konsulttina, valmentajana ja puhujana, Viio toimii neuvonantajana yrityksille, tutkijana Hankenilla ja on vieraileva professori Monacon yliopistossa.

10.35 Kahvi

11.00  Essential elements of innovative procurement in future hospital

 • What matters most?
 • Tradeoff between efficiency and core values in procurements?
 • Indentifying key factors: the conditions for success in innovative procurements?
 • Case: Nya Karolinska Solna – NKS procurement highlights
  Gunnar Goblirsch, Head of Unit, Stockholm County Council Procurement, Medical Equipment & New Karolinska Solna, Procurement ICT


11.45 Elävän kuvan sovellukset tulevaisuuden sairaalassa nyt ja huomenna

 • Perinteisestä videosta IP-videoon ja tallennukseen
 • Mitkä ovat avoimen IP-tekniikan edut sairaalalle?
 • Tulevaisuuden visiot sairaalaan: 3D-kuvaus
  Eero Mässeli, Business Development Manager, Barco Healthcare

12.15 Lounas

Tulevaisuuden Sairaalan
innovatiiviset ratkaisut

Voit vapaasti liikkua ohjelmalinjojen välillä &
valita Sinulle mielenkiintoisimmat puheenvuorot

13.15 Miten tulevaisuuden sairaalaa suunniteltaessa huomioidaan tulevaisuuden prosessit?

 • Case: Vaasan keskussairaala, Y-rakennus
 • Sujuvia hoitoprosesseja raikkaissa ja uudenaikaisissa tiloissa
 • Simuloinnin käyttö prosessien kehittämiseen sekä toiminta- ja tilasuunnitelmien validointiin
  Göran Honga, sairaanhoitopiirin johtaja, Vaasan sairaanhoitopiiri & Vesa Paju, Delfoi

13.15 Innovatiivinen sairaalasuunnittelu
Case: ESA, Espoon uusi sairaala

 • Logistiikka ja siirtoratkaisut tulevaisuuden sairaalassa.

Mauri Leponen, toimitusjohtaja, Ecosir Group

13.50 How building technologies can support patient care process?

 • What main issues we have to take care of in enterprise phase to reach our target?
 • What are the main areas we must focus on before new hospital starts to operate?
 • Some case examples: Nordic and Europe level
  Michael Sullivan, Healthcare Solutions Vice President, Schneider Electric, USA

13.50 Case: Lääkehuollon automaatio Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

 • Osastojen lääkeautomaatio sairaalan uudisrakennuksessa
 • Automaatio sairaala-apteekissa
  Toivo Naaranlahti, sairaala-apteekkari, palveluyksikön johtaja, KYS sairaala-apteekki

14.25 Kahvi


14.50 PANEELI: Sosiaali- ja terveyspalvelujen vertikaalinen ja horisontaalinen integraatio

 • Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sairaalakonseptissa
 • Mikä tulee muuttumaan ja miten prosessit muuttuvat?
 • Miten resurssien nitominen yhteen onnistuu? Miten hoitoketjujen tehokkuus, hyvä johtaminen ja henkilökunnan jaksaminen taataan?
 • Miten potilastietojärjestelmät voivat tukea integraatiota?
 • Työvoiman tehokkaampi käyttäminen: helpottaako integraatio lääkärivajetta?

  Paneelin puheenjohtaja: Marina Erhola, ylijohtaja, THL, Sosiaali- ja terveyspalvelut -toimiala
  Panelistit:
  Hannu Leskinen, sairaanhoitopiirin johtaja, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
  Jouko Isolauri, sairaanhoitopiirin johtaja, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Risto Miettunen, sairaanhoitopiirin johtaja, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

 

15.50 – 16.00 Puheenjohtajan yhteenveto ja tapahtuman päätös

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Tapahtuman esite
Mediayhteistyössä:
Tapahtuman tiedot

Aika ja paikka:

12.-13.3.2014

Finlandia-talo

Mannerheimintie 13

00100 Helsinki


Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan:

puh. 020 442 4140

ilmoittautumiset@professio.fi

 

Lisätietoja tapahtumasta:

Susanna Kuusisto

projektipäällikkö

puh. 040 342 4592

etunimi.sukunimi@professio.fi

Tapahtuman järjestäjä

Tapahtuman puhujat
 • Anne Berner, hallituksen puheenjohtaja, Vallila Interior, yhdistyksen ja säätiön puheenjohtaja, Uusi Lastensairaala 2017 –hanke

  Anne Berner on luotsannut kovalla työllä perheyritys Vallila Interiorin menestyväksi täyden palvelun sisustuskonseptien toteuttajaksi. Berner on saanut laajalti tunnustusta, hän on Business Woman of the Year 2006 ja Vuoden Liikemies 2009.

 • Arto Nyberg, toimittaja

 • Aki Lindén, toimitusjohtaja, HUS-kuntayhtymä

 • Juha Kinnunen, sairaanhoitopiirin johtaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

 • Juha Metso, perusturvajohtaja, Espoon kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi

 • Juhani Kouri, projektipäällikkö, Kuopion yliopistollinen sairaala

 • Mari Rautiainen, henkilöstöjohtaja, Helsingin Diakonissalaitos

 • Jari Renko, tekninen kehittämisjohtaja, APOTTI-hanke

 • Timo Keistinen, lääkintöneuvos, STM

 • Päivi Lucenius, toimitusjohtaja, Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos, VSSHP

 • Marina Erhola, ylijohtaja, THL

 • Eva Salomaa, johtajaylilääkäri, Lapin sairaanhoitopiiri

 • Risto Miettunen, sairaanhoitopiirin johtaja, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

 • Hannu Leskinen, sairaanhoitopiirin johtaja, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

 • Jouko Isolauri, sairaanhoitopiirin johtaja, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

 • Unto Häkkinen, tutkimusprofessori, THL, Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö CHESS

 • Gunnar Goblirsch, Head of Unit, Stockholm County Council Procurement, Medical Equipment & New Karolinska Solna, Procurement ICT

 • Toivo Naaranlahti, apteekkari, sairaala-apteekkari, palveluyksikön johtaja, KYS sairaala-apteekki

 • Eero Mässeli, Business Development Manager, Barco Healthcare

 • Heikki S. Laherma, toimitusjohtaja, Sweco Architects

 • Jukka Ahonen, TkT, Akukon

 • Göran Honga, sairaanhoitopiirin johtaja, Vaasan sairaanhoitopiiri & Vesa Paju, Delfoi

 • Michael Sullivan, Healthcare Solutions Vice President, Schneider Electric, USA

 • Mauri Leponen, toimitusjohtaja, Ecosir Group

 • Raija Malmström, palvelutuotannon hankejohtaja, HUS, Sairaanhoito, tutkimusjohto ja kehittämistoiminta

Tapahtuman esite
Mediayhteistyössä:
Tapahtuman tiedot

Aika ja paikka:

12.-13.3.2014

Finlandia-talo

Mannerheimintie 13

00100 Helsinki


Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan:

puh. 020 442 4140

ilmoittautumiset@professio.fi

 

Lisätietoja tapahtumasta:

Susanna Kuusisto

projektipäällikkö

puh. 040 342 4592

etunimi.sukunimi@professio.fi

Tapahtuman järjestäjä

Ilmoittaudu ajoissa ja säästä 100 €!

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme .
 

Peruutus- ja muutosehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksesta kirjallisesti. Jos osallistuminen peruutetaan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tapahtuman alkua, veloitamme toimistokuluina 15 % + alv 24 % tapahtuman hinnasta. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista osallistumismaksua ei palauteta.

Tapahtuman esite
Mediayhteistyössä:
Tapahtuman tiedot

Aika ja paikka:

12.-13.3.2014

Finlandia-talo

Mannerheimintie 13

00100 Helsinki


Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan:

puh. 020 442 4140

ilmoittautumiset@professio.fi

 

Lisätietoja tapahtumasta:

Susanna Kuusisto

projektipäällikkö

puh. 040 342 4592

etunimi.sukunimi@professio.fi

Tapahtuman järjestäjä

 

Tapahtuman esite
Mediayhteistyössä:
Tapahtuman tiedot

Aika ja paikka:

12.-13.3.2014

Finlandia-talo

Mannerheimintie 13

00100 Helsinki


Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan:

puh. 020 442 4140

ilmoittautumiset@professio.fi

 

Lisätietoja tapahtumasta:

Susanna Kuusisto

projektipäällikkö

puh. 040 342 4592

etunimi.sukunimi@professio.fi

Tapahtuman järjestäjä

Strateginen kumppani:

 

Merivaara Oy kehittää ja toimittaa laajan valikoiman sairaalakalusteita, kuten leikkauspöytiä ja -valaisimia, tutkimuspöytiä ja paareja sekä synnytys- ja potilassänkyjä. Uutta integroitua leikkaussalin ohjausjärjestelmäämme on kehuttu markkinoiden helppokäyttöisimmäksi. Lisäksi tarjoamme tuotteiden elinikää pidentäviä huoltopalveluita.

Lue lisää: www.merivaara.fi

Yhteistyökumppanit:

 

Parasta automaatiota apteekeille ja sairaaloille.

Lue lisää: www.newicon.fi

Sweco on Pohjoismaiden johtava rakentamisen asiantuntija- ja konsulttiyritys. Sweco@Care on palvelukonsepti, joka tuottaa elvyttäviä toimintaympäristöjä tarjoamalla sekä toiminallista että teknistä asiantuntijuutta. Konsepti liittää rakentamisen sairaalan päivittäistoimintaan ja palvelee kehittämisvaiheesta ylläpitovaiheeseen. Innovatiiviset työskentelymenetelmät kuten fasilitointi ja toimintaprosessien tuntemus tehostavat hankkeen sujuvaa etenemistä.

Sweco PM on projektinjohtamisen asiantuntija ja rakennuttajakonsultti vaativissa hankkeissa. Sweco Architects Oy on terveydenhuoltoalan rakennusten suunnitteluun erikoistunut arkkitehtitoimisto.

Lue lisää: www.sweco.fi

 

Delfoi Oy on Pohjoismaiden kokenein simuloinnin sekä prosessien kehittämisen asiantuntijatalo yli 20 vuoden kokemuksella.

Delfoi on toteuttanut viimeisen kymmenen vuoden aikana n. 100 terveydenhuollon prosessien suunnittelu-, kehitys- ja simulointiprojektia.Toimeksiannot sisältävät mm. potilasvirtojen kuvausta, palvelu- ja resurssitarpeiden laskentaa ja sairaaloiden logistiikkasuunnittelua. Työskentely perustuu tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaan omien asiantuntijoiden kanssa, hyödyntäen Lean-kehittämisfilosofiaa ja simulointia, jonka avulla voidaan luotettavasti verrata eri suunnitelmavaihtoehtoja sekä valita niistä paras.

Delfoin terveydenhuollon asiakkaita ovat mm. HUS, PSSHP, VSHP, PSHP ja useat kunnat.

Lue lisää: www.delfoi.com

Asiakkainamme ovat sairaala-apteekit, lääkekeskukset ja hoitotarvikevarastot kaikkialla Suomessa. Lääkkeiden lisäksi jakelemme laadukkaita terveydenhuollon laitteita ja -tarvikkeita. Roolimme terveydenhuollon ketjussa on merkittävä: varmistamme, että asiakkaamme saavat tilaamansa lääkkeet ja terveydenhuollon tarvikkeet nopeasti, luotettavasti ja virheettömästi käyttämällä koko maan kattavia tehokkaita logistiikkaratkaisuja.

Tuotteiden saatavuus, toimitusten täsmällisyys ja virheettömyys sekä asiakastyytyväisyys ovat toimintamme kulmakiviä. Asiakaslähtöisen ja henkilökohtaisen asiakaspalvelun lisäksi tarjoamme sairaaloille esimerkiksi käyttäjäystävällisiä sähköisiä tilauspalveluita sekä erityisluvallisten lääkkeiden maahantuontia tehostaaksemme sairaaloiden päivittäistä tilaustoimintaa. Erityisluvallisilla lääkkeillä on palautusoikeus virhetilauksen sattuessa.

Lue lisää: www.magnummedical.fi

 

Numeron on johtava suomalainen työvoimanhallinnan asiantuntija- ja ohjelmistoyritys. Numeron WFM (Workforce Management) on ohjelmistoratkaisu vaativaan työvoiman hallintaan. Mitä kriittisempiä ovat päivittäin soviteltavat asiat, mitä haastavammat ovat olosuhteet, sitä enemmän Numeron voi auttaa yritystäsi työvoiman hallinnassa.

Lue lisää: www.numeron.fi

 

GE Healthcare tarjoaa lääketieteellisiä kuvantamis- ja informaatioteknologioita ja palveluja, esimerkiksi hoitolaitteita, potilasvalvontajärjestelmiä sekä kehittää röntgen- ja magneettivarjoaineita.

Lue lisää: www.gehealthcare.fi

Tehtävämme on luoda miellyttävä työympäristö silmälle, korvalle ja mielelle.

Toteutamme missiotamme toimittamalla akustiikkakatto- ja seinäakustiikkajärjetelmiä, jotka ovat hyvin suunniteltuja, silmälle miellyttäviä ja hyvin ääntä vaimentavia.

Liiketoiminta-ajatuksemme on luoda hyvä ääniympäristö kaikkiin työpaikkoihin kuten toimistoihin, opetus- ja terveydenhuollon tiloihin, puhdastilateollisuuden tiloihin sekä kaikkiin julkisiin tiloihin.

Hyvä työympäristö edesauttaa huomattavasti ihmisten hyvinvointia ja suorituskykyä. Vaikuttavia tekijöitä on monia ja ääniympäristö on yksi niistä.

Lue lisää: www.saint-gobainrakennustuotteet.fi

 

Ecosir Group Oy on kiinteistöjen ja erityisesti Health Care (HC)-segmentin jäte- ja pyykkilogistiikan johtava toimija Cleantech-toimialalla. Edistyksellisen siirtotekniikan avulla hoivalaitokset voivat parantaa asiakkaiden tyytyväisyyttä, hoitotyötä tekevien työhyvinvointia ja alentaa yhä kasvavia elinkaarikustannuksia. Hygieenisiä siirtojärjestelmiä löytyy useista kymmenistä yliopisto- ja keskussairaaloista, terveyskeskuksista, tehostetuista hoivalaitoksista, koulutus- ja liikelaitoksista.

Yhtiöllä on yli 25 vuoden kokemus toimialalta. Toiminnat sijaitsevat Espoossa, Tampereella ja Kuopiossa sekä kansainvälisillä markkinoilla laajan partneriverkoston kautta.

Ecosir Group Oy raportoidaan Panostajan Oyj:n osakkuusyhtiönä. Panostaja Oyj (PNA1V) on julkinen pörssiyhtiö listattuna NASDAQ OMX Helsingin pörssissä.

Lue lisää: www.ecosir.com

 

Fujitsu Finland Oy on johtava tietotekniikan palvelu- ja laitetoimittaja, jossa työskentelee noin 2 900 ihmistä. Tavoitteenamme on helpottaa yritysten ja yhteisöjen toimintaa edistyksellisten ICT-toimintamallien ja teknologioiden avulla.

Huolehdimme asiakkaidemme tieto- ja viestintätekniikasta sekä sovellusten tukipalveluista, toiminnasta ja kehittämisestä. Teknologiatuotteiden valikoimamme kattaa tietokoneiden koko kirjon kannettavista päätelaitteista konesaliratkaisuihin.

Tehtävämme terveydenhuollossa on informaation jakaminen – tuottaa tietoa toiminnan tueksi, tietoturvallisesti. Ratkaisumme perustuvat avoimeen arkkitehtuuriin ja kansainvälisiin standardeihin.

Modernin sairaalan tieto- ja viestintätekniikka on palvelukonseptimme, jossa otamme kokonaisvastuun sairaalassa nyt ja tulevaisuudessa tarvittavista ratkaisuista. Etsimme markkinoilta tai toteutamme itse kunakin aikana parhaiten toimivat moduulit ja integroimme ne tiedon kulun kannalta järkeväksi kokonaisuudeksi. Ratkaisumme säästää asiakkaan aikaa ja helpottaa asiakkaan arkea, kun toiminnan kannalta olennainen tieto tuodaan helposti saataville.

Lue lisää: www.fujitsu.com/fi/

 

Schneider Electric on maailmanlaajuinen energianhallinnan asiantuntija, jolla on toimintaa yli 100 maassa. Tarjoamme integroituja ratkaisuja myös Healthcare segmentille. Konserni on johtava toimija energia- ja infrastruktuurimarkkinoilla, teollisissa prosesseissa, rakennusautomaatiossa, turvallisuudessa  sekä tietoliikennekeskuksissa ja -verkoissa. Lisäksi se on laajalti edustettuna asuinkiinteistösovelluksissa.

Yrityksen yli 140 000 työntekijää auttavat aktiivisesti ihmisiä ja organisaatioita hyödyntämään kiinteistöjään mahdollisimman tehokkaasti. Vuonna 2012 yrityksen liikevaihto oli 24 miljardia euroa .Suomessa meitä on 1200 tekijää.   

Lue lisää: www.schneider-electric.com/fi

 

Akukon on akustiikan, melun ja tärinäntorjunnan sekä audiovisuaalisen toiminnan asiantuntija. Palveluitamme ovat suunnittelu, mittaukset ja konsultointi.

Akustiikkaan ja meluun liittyvät palvelumme kattavat äänen hallinnan sen kaikissa muodoissaan, niin haitallisen melun kuin hyötyäänien kannalta. Av-palveluihimme kuuluvat mm. kokousjärjestelmien, sähköisten opastejärjestelmien ja esitystekniikan suunnittelu.

Ääniympäristö vaikuttaa paitsi ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen, myös tilojen toiminnallisuuteen, viihtyvyyteen ja tuottavuuteen. Akustisella ja audiovisuaalisella suunnittelulla parannetaan viihtyvyyttä ja ihmisten välistä viestintää. Akustiikkaan ja meluun liittyvä suunnittelu on myös osa rakentamisen riskien hallintaa ja kestävää kehitystä.

Mittaukset ovat keskeisessä asemassa osana rakenteiden ääniteknistä valvontaa. Akukon on Kauppa- ja teollisuusministeriön Mittatekniikan keskuksen FINAS-akkreditointipalvelun hyväksymä akkreditoitu testauslaboratorio akustisten ja melu-mittausten suorittamiseen. Akukonin laatujärjestelmä on ISO 9001:2000 ja EN ISO/IEC 17025 mukainen.

Lue lisää: www.akukon.fi

Oikea tieto, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan.

Potilaat liikkuvat, liikkuuko tieto heidän mukanaan? Miten varmistetaan, että ammattilaisilla on jatkuvasti käyttötilanteeseen sovitettu ajantasainen potilastieto saatavilla? Voivatko mobiiliteknologiat parantaa terveydenhuollon kustannustehokkuutta?

Lue lisää: www.mylab.fi

9Solutions Oy on oululainen terveydenhuollon turvallisuus- ja tuottavuusratkaisuja tarjoava konserni, joka toimii terveydenhuoltosektorilla maailmanlaajuisesti tarjoten ratkaisuja sekä sairaaloille,  palvelutaloille että kotihoitoon.

9Solutions Oy:n ratkaisut tukevat laadukasta hoitotyötä ja nostavat sekä terveydenhuollon asiakkaiden että henkilökunnan turvallisuuden uudelle tasolle paikannukseen perustuvan reaaliaikaisen tilannekuvan avulla.

Lue lisää: www.9solutions.com

 

Lexia on asiakkaidensa kilpailukyvyn vahvistamiseen keskittynyt asianajotoimisto, jolla on suoraviivainen tavoite: autamme asiakkaitamme menestymään.

Terveydenhuollon juridiikka vaatii laaja-alaista näkemystä. Osaamisemme kattaa toimialan koko kirjon. Edustamme asiakkaitamme ja taustalla olevia sijoittajia, jotka toimivat biotekniikan, lääkealan, diagnostiikan, terveydenhuollon ja luontaistuotteiden parissa.

Lue lisää: www.lexia.fi

 

Haluatko kumppaniksi tähän tapahtumaan? Ota yhteyttä!

Aleksi Helander
Puh 040 342 4546
aleksi.helander@professio.fi

 

Tapahtuman esite
Mediayhteistyössä:
Tapahtuman tiedot

Aika ja paikka:

12.-13.3.2014

Finlandia-talo

Mannerheimintie 13

00100 Helsinki


Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan:

puh. 020 442 4140

ilmoittautumiset@professio.fi

 

Lisätietoja tapahtumasta:

Susanna Kuusisto

projektipäällikkö

puh. 040 342 4592

etunimi.sukunimi@professio.fi

Tapahtuman järjestäjä

 

Tapahtuman esite
Mediayhteistyössä:
Tapahtuman tiedot

Aika ja paikka:

12.-13.3.2014

Finlandia-talo

Mannerheimintie 13

00100 Helsinki


Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan:

puh. 020 442 4140

ilmoittautumiset@professio.fi

 

Lisätietoja tapahtumasta:

Susanna Kuusisto

projektipäällikkö

puh. 040 342 4592

etunimi.sukunimi@professio.fi

Tapahtuman järjestäjä