JAA:

Osastonhoitajapäivät 2013

Osastonhoitajien vuoden huipputapahtuma jälleen tammikuussa - varaa paikkasi nyt!

Osastonhoitajapäivät 2012 kokosi yhteen yli 500 osastonhoitajaa kehittämään esimiestaitojaan ja verkostoitumaan kollegoiden kanssa. Suosittu tapahtuma järjestetään jälleen tammikuussa 2013 - nyt uudistetulla ja entistäkin monipuolisemmalla ohjelmalla.

Osastonhoitajapäivillä 2013 saat kattavan tietopaketin lakikiemuroista, työkaluja kehityskeskusteluihin ja keinoja stressinhallintaan. Kuulet myös, mitä on hyvä henki työyhteisössä ja miten se saavutetaan.

Teemat 2013:

  • Onnistu rekrytoinnissa - näin hankit parhaat työntekijät!
  • Miten nyhjätään tyhjästä resursseja?
  • Hankalien tilanteiden kohtaaminen kiireisen työpäivän keskellä.
  • Kehityskeskustelut - miten hyötyä aidosti?
  • Osastonhoitajan LAKIKOULUTUS: kysy asiantuntijoilta!

ILTATILAISUUS! Cocktail-tilaisuus, jossa Kumman kaa -komediasarjasta tutut Anne & Ellu pitävät ainutlaatuisen kurssin laadukkaaseen tyyliinsä!

Kerro kollegalle
Tapahtuman esite
Tapahtuman tiedot

Aika ja paikka:

23.-24.1.2013

Helsingin Messukeskus

Messuaukio 1

Helsinki


Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan:

puh. 020 780 6400

ilmoittautumiset@professio.fi
 

Lisätietoja tapahtumasta:

Heli Rissanen

projektipäällikkö

puh. 040 3424592

etunimi.sukunimi@professio.fi

Tapahtuman järjestäjä

1. päivä |Keskiviikko 23.1.2013


Puheenjohtaja:
Rauni Heija, puheenjohtaja, Terveydenhuollon osastonjohtajat ry

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Seminaarin avaus ja puheenjohtajan avauspuheenvuoro

9.10 Työsopimukselliset asiat – miten puran työsuhteen?
• Mitä huomioida työsopimuksen sisällön suhteen?
• Varoitukset, huomautukset, irtisanomiset – miten menetellä?
• Sairausperusteiset irtisanomiset ja purkamiset – mitkä ovat mahdollisuudet?
Seppo Havia, partner, Head of Employment & Pensions, DITTMAR & INDRENIUS
9.55 Joustoa työaikaan! – syvenny työaikalain ja työvuorosuunnittelun pelisääntöihin
• Mitkä ovat työvuorosuunnittelun pelisäännöt lain ja työehtosopimuksen mukaan?
• Työaika-autonomia – mitä tulisi tietää?
• Palkalliset ja palkattomat virkavapaat – mitä huomioida?
• KVTES – ajankohtaisia esimerkkejä käytännöstä, erilaisista yksiköistä
Suvi Kämäri, johtava työmarkkina-asiamies, KT Kuntatyönantajat
10.40 Kahvi
11.10 Oikeudet vs. velvollisuudet – missä kulkee rajat?
• Mitkä ovat osastonhoitajan oikeudet ja velvollisuudet henkilöstöhallinnollisesti?
• Esimiehen oikeusturva – millainen se on?
• Mikä on esimiehen vastuu työntekijän tehdessä virheen tai toimiessa vastoin yleistä ohjetta?
• Työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet lain puitteissa?
• Miten pitkälle omaiset voivat mennä vaatimuksissaan?
Kaija Kess, asianajaja, osakas, Asianajotoimisto Bützow
11.55 Lounas
13.05 Ainoa varma asia on muutos – miten vaalia voimavarataitoja muutosten kohtaamiseen?
• ”Kehu päivässä pitää lääkärin loitolla” – miten omaksua tämä ajattelu työyhteisöömme?
• Kuinka hankkia työkalupakki tarpeeksi ajoissa omien voimavarojen ylläpitämiseen?
• Millaisista rentoutusharjoituksista on apua stressinpurkuun?
Minna Tervamäki, tähtitanssija, Suomen Kansallisbaletti
13.55 Johtajana hyvinvointialalla – navigaattorina strategia
• Jotta strategia toteutuisi, mitä huomioida johtaessani:
-  taloutta
-  henkilöstöä
-  prosesseja/toimintaa
-  asiakkuuksia
• Miten voin kehittää omaa johtajuuttani?
• Mikä on terveysalan johtamisen tulevaisuus?
Seija Telaranta, lehtori, johtamisen koulutus, Tampereen ammattikorkeakoulu
Seijan ylläpitämä Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla –blogi on palkittu Vuoden Blogi 2011 –palkinnolla.
14.40 Kahvi
15.10 Kehityskeskustelut – miten hyötyä aidosti?
• Kuinka luoda paras ilmapiiri kehityskeskusteluun?
• Miten kehityskeskustelusta saadaan aidosti molempia osapuolia hyödyttävä?
• Miten kehittää työyhteisömme kehityskeskustelukäytäntöjä?
Soili Keskinen, kasvatustieteen professori, työ- ja organisaatiopsykologian dosentti, Turun yliopisto
15.55 Hankalien tilanteiden kohtaaminen kiireisen työpäivän keskellä
• Mitkä tilanteet koen hankaliksi?
• Yhteiset pelisäännöt ja kuinka niihin sitoutetaan?

• Oikea-aikainen puheeksi ottaminen
• Napakka ja arvostava puuttuminen luo turvallisuutta
Ilona Rauhala,
valmentava psykologi, Ilona Rauhala Oy

16.50 – 17.00  Puheenjohtajan yhteenveto ja seminaaripäivän päätös

 

17.30 ILTAOHJELMASSA:

Myös Kumman Kaa -sarjasta tutut Anne ja Ellu pitävät ainutlaatuisen kurssin laadukkaaseen tyyliinsä. Luento paljastaa mm. kehityskeskustelun ja henkilöstöjohtamisen syvimmän olemuksen. Ja vastaus saadaan varmasti myöskin siihen, että kumman kaa? Iltaohjelma päättyy noin klo 18.00.

 

 

 

2. päivä |Torstai 24.1.2013


Puheenjohtaja:
Sirpa Palamaa, puheenjohtaja, Tehyn Esimiesjaosto

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Seminaaripäivän avaus ja puheenjohtajan avauspuheenvuoro

9.10 Johtamisen sosiaalipsykologiaa – osastonhoitajan / -johtajan rooli työyhteisössä?
• Miten osastonhoitajan / -johtajan rooli rakentuu?
• Miksi osastolla tarvitaan johtajuutta?
• Miten osastonhoitaja / -johtaja saa muut onnistumaan työssään?
Esa Pohjanheimo, sosiaalipsykologi, johdon ja esimiesten työnohjaaja, Tiedonvalo
9.55 Yhteistyössä potilaan parhaaksi – työnjakojärjestelyt kuntoon!
• Miten ”potilaan paras”  ohjaa johtamista osastonhoitajan työssä?
• Miten ”nyhjätään tyhjästä” resursseja?
• Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päällekkäisyydet pois?
• Ketkä ovat osastonhoitajan työssä tärkeimmät kumppanit?
• Miten toteutetaan tasapuolisuus työtehtävissä eri ammattiryhmien välillä?
• Kenestä  on osastonhoitajan esimieheksi?
• Miten muutosten tulisi näkyä palkassa?
Sirpa Palamaa, puheenjohtaja, Tehyn Esimiesjaosto
10.35 Kahvi
11.05 Onnistu rekrytoinnissa – näin hankit parhaat työntekijät Suomesta ja ulkomailta!
• Miten saavuttaa vetovoimaisen työyksikön imago?   
• Miten rekrytoin nuoria uusia työntekijöitä? Mitä voin tarjota heille?
• Rekrytointi maksaa – mistä väki ja rahat?
• Miten saada työntekijät pysymään kauemmin kuin vuoden? Onko se edes mahdollista?
• Miten voin kehittää rekrytointia?
• Rekrytointi ulkomailta – vastaus työvoimapulaan? 
• CASE HUS/HYKS: Kansainvälisen rekrytoinnin pilottihanke
Päivi Mäenpää, HR-konsultti, Opteam, Hyvinvointiala

JA
Arja Tuokko
, johtava ylihoitaja, HYKS Operatiivinen tulosyksikkö

11.55 Lounas

13.05 Aivobic-treenit
• Oletko hajamielinen?
- Unohdatko joskus miksi astut huoneeseen?
- Unohdatko mihin jätit avaimet tai kännykän?
- Miten unohtelusta pääsee eroon?
• Kärsitkö stressistä?
- Märehditkö menneitä tai pelkäätkö tulevaa?
- Miten lievennämme tehokkaimmin toistemme stressiä?
• Miten aivojaan kannattaa treenata päivittäin?
- Tärkeimmät mielen taidot
Reidar Wasenius, Personal Brainer, Aivobic-ohjaaja, Aivokuntokeskus, BRIIM Center Oy

Aivobic-treenit
Personal Brainer ja Aivobic-ohjaaja Reidar Wasenius havainollistaa ensin lennokkaalla ja humoristisella tavallaan miten voimme vähentää mm. stressistä johtuvaa unohtelua ja vetää sitten keskittymiskykyä kehittävät Aivobic-treenit rytmikkään musiikin tahdissa.

13.35 Tietojärjestelmät – työn tuki vai herra?   
• Miten hyödyntää terveydenhuollon tietojärjestelmiä parhaiten?
• Salassapitovelvollisuuksien ja tietoturvan toteutuminen – miten varmistaa?
• Mitkä ovat tulevaisuuden tietoturvallisuuden uhat? Voimmeko varautua ennakolta?
Reima Suomi, tietojärjestelmätieteen professori, Turun kauppakorkeakoulu
14.05 Potilaslähtöisyys: potilaan oikeudet ja velvollisuudet
• Miten potilaan ja omaisen oikeudet toteutuvat? Mitkä ovat velvollisuudet?
• Kuinka paljon työntekijän on otettava vastaan negatiivista ja epäasiallista käytöstä asiakkaalta?
• Miten pitkälle omaiset voivat mennä vaatimuksissaan?
Mervi Piekkari, potilasasiamies, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä
& puheenjohtaja, Suomen Potilasasiamiehet ry
14.40 Kahvi
15.10 Tehokkuusvaatimukset kasvavat – kuinka huolehtia henkilöstön voimavaroista?
• Resurssit niukkenevat, mutta suoritteita vaaditaan yhä enemmän – miten yhtälön voi yhdistää laadukkaaseen hoitotyöhön? Miten käy jaksamisen?
• Millaista on dialoginen johtaminen? Miten se parantaa työoloja?
• Mihin nuorien, uusien työntekijöiden työmoraali on kadonnut? Millainen johtaminen edistää työhön sitoutumista?
Sirpa Syvänen, kunnallistalouden, erityisesti henkilöstövoimavarojen dosentti,
Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu

15.50 CASE PKSSK: Myö ja Työ työhyvinvointisopimus – Suomalaisen työelämän uutuus!
• Millä keinoin varmistamme työntekijöidemme osaamisen tasapuolisesti?
• Miten edistämme henkilöstömme työmotivaatiota?
• Kaikki mukaan työhyvinvoinnin edistämiseen! – miten olemme onnistuneet?
• Miten tuemme esimiesten ajankäyttöä muutosjohtamisessa?
Helena Hanhinen, työhyvinvointipäällikkö, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

16.25 Meidän osastosta riemukkain työpaikka!
• Millainen on hyvä henki työyhteisössä? Miten saavutamme sen?
• Kuinka huolehtia henkilökunnan jaksamisesta?
• Miten tunnistan alentuneen työkyvyn?
• Työn houkuttelevuus – onko keinoja edistää?
• Miten kannustaa työntekijöitä, kun taloudelliseen kannustamiseen ei varaa?
Kirsti Laaksola, osastonhoitaja, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

16.55 – 17.00  Puheenjohtajan yhteenveto ja seminaarin päätös

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Tapahtuman esite
Tapahtuman tiedot

Aika ja paikka:

23.-24.1.2013

Helsingin Messukeskus

Messuaukio 1

Helsinki


Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan:

puh. 020 780 6400

ilmoittautumiset@professio.fi
 

Lisätietoja tapahtumasta:

Heli Rissanen

projektipäällikkö

puh. 040 3424592

etunimi.sukunimi@professio.fi

Tapahtuman järjestäjä

Tapahtuman esite
Tapahtuman tiedot

Aika ja paikka:

23.-24.1.2013

Helsingin Messukeskus

Messuaukio 1

Helsinki


Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan:

puh. 020 780 6400

ilmoittautumiset@professio.fi
 

Lisätietoja tapahtumasta:

Heli Rissanen

projektipäällikkö

puh. 040 3424592

etunimi.sukunimi@professio.fi

Tapahtuman järjestäjä

Ilmoittaudu ajoissa ja säästä 100 €!

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.
 

Peruutus- ja muutosehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksesta kirjallisesti. Jos osallistuminen peruutetaan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tapahtuman alkua, veloitamme toimistokuluina 15 % + alv 24 % tapahtuman hinnasta. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista osallistumismaksua ei palauteta.

Tapahtuman esite
Tapahtuman tiedot

Aika ja paikka:

23.-24.1.2013

Helsingin Messukeskus

Messuaukio 1

Helsinki


Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan:

puh. 020 780 6400

ilmoittautumiset@professio.fi
 

Lisätietoja tapahtumasta:

Heli Rissanen

projektipäällikkö

puh. 040 3424592

etunimi.sukunimi@professio.fi

Tapahtuman järjestäjä

Minna Tervamäki, tähtitanssija, Suomen Kansallisbaletti
Reidar Wasenius, Personal Brainer, Aivobic-ohjaaja, Aivokuntokeskus, BRIIM Center Oy
 Esa Pohjanheimo, sosiaalipsykologi, johdon ja esimiesten työnohjaaja, Tiedonvalo
 Soili Keskinen, kasvatustieteen professori, työ- ja organisaatiopsykologian dosentti, Turun yliopisto
 Seppo Havia, partner, Head of Employment & Pensions, DITTMAR & INDRENIUS
 Kirsti Laaksola, osastonhoitaja, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 Ilona Rauhala, valmentava psykologi, Ilona Rauhala Oy
 Sirpa Syvänen, kunnallistalouden, erityisesti henkilöstövoimavarojen dosentti, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu
 Reima Suomi, tietojärjestelmätieteen professori, Turun kauppakorkeakoulu
 Päivi Mäenpää, HR-konsultti, Opteam, Hyvinvointiala
 Helena Hanhinen, työhyvinvointipäällikkö, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
 Rauni Heija, puheenjohtaja, Terveydenhuollon osastonjohtajat ry
 Suvi Kämäri, johtava työmarkkina-asiamies, KT Kuntatyönantajat
 Seija Telaranta, lehtori, johtamisen koulutus, Tampereen ammattikorkeakoulu
 Sirpa Palamaa, fysioterapian osastonhoitaja, HUS Hyvinkään sairaanhoitoalue & puheenjohtaja, Tehyn Esimiesjaosto
 Mervi Piekkari, potilasasiamies, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä & puheenjohtaja, Suomen Potilasasiamiehet ry
 Kaija Kess, asianajaja, osakas, Asianajotoimisto Bützow
Tapahtuman esite
Tapahtuman tiedot

Aika ja paikka:

23.-24.1.2013

Helsingin Messukeskus

Messuaukio 1

Helsinki


Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan:

puh. 020 780 6400

ilmoittautumiset@professio.fi
 

Lisätietoja tapahtumasta:

Heli Rissanen

projektipäällikkö

puh. 040 3424592

etunimi.sukunimi@professio.fi

Tapahtuman järjestäjä

MedKit Finland Oy myy, maahantuo ja vie ulkomaille ensihoitotuotteita ensihoidon ammattilaisten käyttöön sekä kentällä että sairaaloissa. Asiakkaita meillä on Suomessa yli 2000 kappaletta, joista suurimpina sairaalat ja terveyskeskukset, pelastuslaitokset ja sairaankuljetukset. Pystymme tarjoamaan ainoana Suomessa kaikki ensihoidon hoitovälineet sairaankuljetukseen, kulutustuotteista aina sairaankuljetuksen erikoistuotteisiin asti. Tuotevalikoimamme löytyy osoitteesta www.medkit.fi.

Opteam on yksi Suomen suurimmista henkilöstöpalvelualan yrityksistä. Toimimme Suomessa monialaisesti lähes 30 paikkakunnalla. Olemme kokenut kansainvälinen rekrytoija: olemme rekrytoineet sairaanhoitajia Filippiineiltä jo vuodesta 2008 sekä hoivaan että erikoissairaanhoitoon erinomaisin tuloksin.

Ecophon on johtava maailmanlaajuinen akustiikkakatto- ja –seinäjärjestelmien toimittaja. Ecophonin tavoitteena on hyvän ääniympäristön luominen kaikkiin sisätiloihin, kuten toimistoihin, opetus- ja terveydenhuollon tiloihin, puhdastilateollisuuden tiloihin sekä kaikkiin julkisiin tiloihin. Hyvä akustiikka on tärkeä osa työympäristöä ja edesauttaa ihmisten hyvinvointia ja suorituskykyä. Ecophonin tuotteet ovat hyviä myös sisäilman laadun kannalta. www.echopon.fi

 

Haluatko kumppaniksi tähän tapahtumaan? Ota yhteyttä!

Jari Hautala
Puh 0400 754 765
jari.hautala@talentumevents.fi

Tapahtuman esite
Tapahtuman tiedot

Aika ja paikka:

23.-24.1.2013

Helsingin Messukeskus

Messuaukio 1

Helsinki


Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan:

puh. 020 780 6400

ilmoittautumiset@professio.fi
 

Lisätietoja tapahtumasta:

Heli Rissanen

projektipäällikkö

puh. 040 3424592

etunimi.sukunimi@professio.fi

Tapahtuman järjestäjä

Olemme neuvotelleet osallistujille erikoishinnat:

Holiday Inn Helsinki - Messukeskus

Messuaukio 1, 00520 Helsinki

Hinta:

  • 140,00 EUR / vrk / 1-hengen huone
  • 160,00 EUR / vrk / 2-hengen huone

Majoitushintaan sisältyy buffet-aamiainen ja asiakassauna.

Varaukset tulee tehdä Internetissä (tuotetunnuksella: OSASTO): www.hotellimaailma.fi

 

 

Tapahtuman esite
Tapahtuman tiedot

Aika ja paikka:

23.-24.1.2013

Helsingin Messukeskus

Messuaukio 1

Helsinki


Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan:

puh. 020 780 6400

ilmoittautumiset@professio.fi
 

Lisätietoja tapahtumasta:

Heli Rissanen

projektipäällikkö

puh. 040 3424592

etunimi.sukunimi@professio.fi

Tapahtuman järjestäjä