JAA:

Aikuissosiaalityö 2012

Aikuissosiaalityön paikka uudistuvassa sosiaalihuoltolaissa

Mitkä ovat valmisteilla olevan sosiaalihuoltolain vaatimukset kunnille, ja miten vaatimuksiin pystytään vastaamaan? Mikä on aikuissosiaalityön paikka lain uudistuksessa?

Suosittu Aikuissosiaalityö -tapahtuma keräsi viime vuonna yli 100 sosiaalialan ammattilaista kehittämään yhdessä aikuissosiaalityötä. Tule mukaan ja osallistut keskusteluun sosiaalihuoltolaista, mielenterveys- ja päihdepalveluista, syrjäytymisestä ja ennen kaikkea - ihmisen hyvinvoinnista!

Teemat 2012:

 • Tolkkua toimintaan: sosiaalihuoltolain uudistus ja yhteiset periaatteet toiminnalle
 • Case SOS -hanke: Syrjätyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin!
 • Millä keinoilla tasataan hyvinvointieroja tehokkaasti ja vaikuttavasti?
 • Case Mielen avain -hanke: Vantaa ravistelee mielenterveys- ja päihdepalveluja toimiviksi.
 • Kuule neljän kaupungin puheenvuorot: Helsinki, Lahti, Jyväskylä & Oulu.

Tutustu tapahtuman ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan!

Kerro kollegalle
Tapahtuman esite
Tapahtuman tiedot

Aika ja paikka:

23.-24.10.2012

Scandic Marina Congress Center

Katajanokanlaituri 6

00160 Helsinki
 

Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan:

puh. 020 780 6400

ilmoittautumiset@professio.fi

 

Lisätietoja tapahtumasta:

Susanna Kuusisto

projektipäällikkö

puh. 040 342 4593

etunimi.sukunimi@professio.fi
 

Tapahtuman järjestäjä

Ohjelma | Scandic Marina Congress Center, Helsinki

1. päivä | Tiistai 23.10.2012

Puheenjohtaja: Tero Ristimäki, puheenjohtaja, Talentia ry, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö

8.15 Ilmoittautuminen & aamukahvi

8.50 Seminaarin avaus ja puheenjohtajan johdatus päivään

 

9.00 Visio vahvasta aikuissosiaalityöstä

 • Korjaavasta ja toimeentulotukea painottavasta työstä ennaltaehkäisevään suuntaan
 • Näkyvä aikuissosiaalityö ja osaamisen jakaminen
 • Sosiaalityöntekijät yhteiskunnallisina tiedottaja-vaikuttajina
  Laura Yliruka, johtava tutkijasosiaalityöntekijä, Heikki Waris -instituutti

9.40 Sosiaalihuollon tiedonhallinta 2020

 • Mikä on vuoden 2020 visio sosiaalihuollon tiedonhallinnasta?
 • Miten Tikesos –hankkeen tuloksia hyödynnetään ja kehitetään?
 • Sosiaalihuollon kansallisesti toteutettava asiakastietovaranto
 • Miten tulisi valmistautua valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönottoon?
  Maarit Laaksonen, projektipäällikkö, THL, sosiaalialan tiedonhallinta, Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivinen ohjauksen yksikkö

10.30 Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin
Case: SOS-hanke

 • Aktivoiva ja kuntouttava sosiaalityö: asiakkaiden osallisuus ja asiakastyötä edistävät käytännöt
 • Palveluprosessit ja yhteistyörakenteet
 • Sosiaalityön ammatti- ja tehtävärakenne
  Päivi Krook, hankejohtaja, SOS-hanke, SONet BOTNIA & Sanna Keskikylä, projektipäällikkö, Päijät-Hämeen osahanke, Sosiaalialan osaamiskeskus Verso

11.15 Kahvi

11.35 Toimeentulotuen merkitys toimeentulon turvaajana

 • Kenelle ja miksi Kelan etuudet eivät riitä?
 • Mihin kuluihin toimeentulotukea myönnetään?
 • Miten perusturvauudistus vaikutti toimeentulotuen tarpeeseen?
  Heikki Hiilamo, tutkimusprofessori, Kansaneläkelaitos

12.15 Lounas

13.15 Tulevaisuuden aikuissosiaalityö

 • Aikuissosiaalityön sisällöllinen & rakenteellinen kehittäminen sekä työnjakokysymykset tulevaisuudessa
 • Mitä on tulevaisuuden sosiaalityö?
 • Tarvitaanko tulevaisuudessa aikuissosiaalityötä?
 • Tulevaisuuden asiakkaat, verkostot ja työotteet
 • Kuntauudistusten vaikutukset sosiaalipalvelujen kenttään
  Helinä Hulkkonen, aikuispalvelujohtaja, Helsingin kaupunki

14.00 Kahvi

14.20 Asiakastuottajamalli sosiaali- ja terveydenhuollossa

Mikko Komulainen, sosiaali- ja terveystoimialan johtaja, Lahden kaupunki

15.05 - 15.15 Puheenjohtajan yhteenveto ja ensimmäisen seminaaripäivän päätös

 

2. päivä | Keskiviikko 24.10.2012

Puheenjohtaja: Outi Raiden, aikuissosiaalityön esimies, Vantaan kaupunki

8.30 Aamukahvi

9.00 Seminaarin avaus ja puheenjohtajan johdatus päivään

9.10 Terveyserot kuriin!

 • Mistä terveyseroissa on kyse?
 • Mitä terveyserojen vähentämiseksi voidaan tehdä?
  Eila Linnanmäki, osastonjohtaja, THL, Väestön terveys, toimintakyky –ja hyvinvointi –osasto

10.00 Toimivia mielenterveys- ja päihdepalveluja
Case: Mielen avain

 • Miten onnistuu sosiaali- ja terveydenhuollon toimivien palveluketjujen vahvistaminen?
 • Millaisia matalan kynnyksen palveluita Mielen avain – kehittämishankkeesta on syntynyt?
 • Miten mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien hoitoa ja asemaa voi parantaa kunnissa?
 • Millaisia yhteisiä hoitopolkuja päihde- ja mielenterveyspotilaille on terveydenhuollon kanssa?
  Lauri Kuosmanen, hankejohtaja, Vantaan kaupunki, Mielen avain –hanke
10.50 Kahvi

11.10 Mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut lasten- ja nuorten palveluprosessin näkökulmasta
Case: Oulun kaupunki

 • Aikuis- ja perhesosiaalityö – ehkäisevä perhetyö sosiaalipalveluissa
 • Sosiaalipäivystys
 • Palveluohjaus sosiaalipalveluissa
 • Vahva avopalvelumalli mielenterveys- ja päihdepalveluissa
  Arja Heikkinen, palvelujohtaja, Oulun kaupunki, sosiaalinen hyvinvointi, sosiaali-, mielenterveys ja päihdepalvelut

12.00 Lounas

13.00 ROUND TABLE KESKUSTELU: Perhe ja lapset näkyväksi aikuissosiaalityössä

 • Mitä voitaisiin tehdä entistä paremmin perheiden ja lapsien auttamiseksi?
 • Ehkäisevä työote – miten siinä onnistutaan?
 • Yli sukupolvisen ketjun katkaiseminen: miten estetään sukupolvesta toiseen jatkuvat ongelmat?

Round table -keskustelussa pääset pohtimaan yhdessä kollegoidesi kanssa keinoja perheiden ja lasten auttamiseksi. Pienryhmissä keskustelua 25 min, jonka jälkeen puheenjohtajan yhteenveto
pienryhmissä esiinnousseista aiheista 25 min.

13.50 Kahvi

14.10  Sosiaalihuoltolain uudistus & aikuissosiaalityö

 • Mitkä ovat valmisteilla olevan sosiaalihuoltolain vaatimukset kunnille?
 • Miten vaatimuksiin pystytään vastaamaan?
 • Mikä on aikuissosiaalityön paikka uudessa lainsäädännössä?
  Reijo Väärälä, apulaisosastopäällikkö, Sosiaali- ja terveysministeriö

15.00 Tämän päivän keinot ihmisten auttamiseksi
Case: Jyväskylän kaupungin Nuorten aikuisten palvelukeskus 2013

 • Uudet menetelmät ja resurssit aikuissosiaalityön toteuttamiseksi
 • Päivitetty palvelumalli ”virastokäyntejä vierastaville” nuorille aikuisille
  Ulla Kuittu, vastuualuejohtaja, Jyväskylän kaupunki, sosiaali- ja perhepalvelut

15.50 – 16.00 Puheenjohtajan yhteenveto ja seminaarin päätös

Tapahtuman esite
Tapahtuman tiedot

Aika ja paikka:

23.-24.10.2012

Scandic Marina Congress Center

Katajanokanlaituri 6

00160 Helsinki
 

Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan:

puh. 020 780 6400

ilmoittautumiset@professio.fi

 

Lisätietoja tapahtumasta:

Susanna Kuusisto

projektipäällikkö

puh. 040 342 4593

etunimi.sukunimi@professio.fi
 

Tapahtuman järjestäjä

Tapahtuman esite
Tapahtuman tiedot

Aika ja paikka:

23.-24.10.2012

Scandic Marina Congress Center

Katajanokanlaituri 6

00160 Helsinki
 

Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan:

puh. 020 780 6400

ilmoittautumiset@professio.fi

 

Lisätietoja tapahtumasta:

Susanna Kuusisto

projektipäällikkö

puh. 040 342 4593

etunimi.sukunimi@professio.fi
 

Tapahtuman järjestäjä

Ilmoittaudu ajoissa ja säästä 100 €!

Hintaan lisätään alv 23 %. Hintaan sisältyvät materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.
 

Peruutus- ja muutosehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksesta kirjallisesti. Jos osallistuminen peruutetaan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tapahtuman alkua, veloitamme toimistokuluina 15 % + alv 23 % tapahtuman hinnasta. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista osallistumismaksua ei palauteta.

Tapahtuman esite
Tapahtuman tiedot

Aika ja paikka:

23.-24.10.2012

Scandic Marina Congress Center

Katajanokanlaituri 6

00160 Helsinki
 

Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan:

puh. 020 780 6400

ilmoittautumiset@professio.fi

 

Lisätietoja tapahtumasta:

Susanna Kuusisto

projektipäällikkö

puh. 040 342 4593

etunimi.sukunimi@professio.fi
 

Tapahtuman järjestäjä

 Tero Ristimäki, puheenjohtaja, Talentia ry, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö
 Reijo Väärälä, apulaisosastopäällikkö, Sosiaali- ja terveysministeriö
 Päivi Krook, KM, YTM, hankejohtaja, SOS-hanke, SONet BOTNIA
 Sanna Keskikylä, projektipäällikkö, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, Sosiaalialan osaamiskeskus Verso
 Heikki Hiilamo, tutkimusprofessori, Kansaneläkelaitos
 Helinä Hulkkonen, aikuispalvelujohtaja, Helsingin kaupunki
 Mikko Komulainen, sosiaali- ja terveystoimialan johtaja, Lahden kaupunki
 Laura Yliruka, johtava tutkijasosiaalityöntekijä, Heikki Waris -instituutti
 Outi Raiden, aikuissosiaalityön esimies, Vantaan kaupunki
 Eila Linnanmäki, osastonjohtaja, THL, Väestön terveys, toimintakyky –ja hyvinvointi –osasto
 Lauri Kuosmanen, hankejohtaja, Vantaan kaupunki, Mielen avain –hanke
 Arja Heikkinen, palvelujohtaja, Oulun kaupunki, sosiaalinen hyvinvointi, sosiaali-, mielenterveys ja päihdepalvelut
 Maarit Laaksonen, projektipäällikkö, THL, sosiaalialan tiedonhallinta, Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivinen ohjauksen yksikkö
 Ulla Kuittu, vastuualuejohtaja, Jyväskylän kaupunki, sosiaali- ja perhepalvelut
Tapahtuman esite
Tapahtuman tiedot

Aika ja paikka:

23.-24.10.2012

Scandic Marina Congress Center

Katajanokanlaituri 6

00160 Helsinki
 

Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan:

puh. 020 780 6400

ilmoittautumiset@professio.fi

 

Lisätietoja tapahtumasta:

Susanna Kuusisto

projektipäällikkö

puh. 040 342 4593

etunimi.sukunimi@professio.fi
 

Tapahtuman järjestäjä

 

Haluatko kumppaniksi tähän tapahtumaan? Ota yhteyttä!

Janne Kuusinen

Business Director

janne.kuusinen@professio.fi

puh. +358 (0)40 734 4801

Tapahtuman esite
Tapahtuman tiedot

Aika ja paikka:

23.-24.10.2012

Scandic Marina Congress Center

Katajanokanlaituri 6

00160 Helsinki
 

Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan:

puh. 020 780 6400

ilmoittautumiset@professio.fi

 

Lisätietoja tapahtumasta:

Susanna Kuusisto

projektipäällikkö

puh. 040 342 4593

etunimi.sukunimi@professio.fi
 

Tapahtuman järjestäjä

 

Tapahtuman esite
Tapahtuman tiedot

Aika ja paikka:

23.-24.10.2012

Scandic Marina Congress Center

Katajanokanlaituri 6

00160 Helsinki
 

Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan:

puh. 020 780 6400

ilmoittautumiset@professio.fi

 

Lisätietoja tapahtumasta:

Susanna Kuusisto

projektipäällikkö

puh. 040 342 4593

etunimi.sukunimi@professio.fi
 

Tapahtuman järjestäjä